• 30 S Fellowship RdMaple Shade, NJ 08052, USA

    Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • BİLGİ AL

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi

Şirket değerlemesi profesyonellik gerektiren bir iştir. Şirket değerlemesinde üç yaklaşım kullanılır:

  1. Pazar Yaklaşımı
  2. Gelir Yaklaşımı
  3. Varlık Yaklaşımı

Pazar yaklaşımında, şirketin emsali bir şirket araştırması yapılarak bu şirketin borsadaki değeri üzerinden değerleme yapılmaya çalışılır. Bu yaklaşımda esas borsada işlem gören emsal bir şirket tespit edilerek bu şirket değerlemesindeki borsa katsayılarını değerlemesi yapılan şirket hakkında kullanmaktır.

Gelir yaklaşımında ise; şirketin elde ettiği gelirden hareketle elde edeceği gelir üzerinden bir değerleme yapılır. İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi de denilen (İNA) bu yöntemde geçmiş en az üç yılda elde edilen gelirden ileri de elde edilecek gelirler enflasyon beklentileri de dikkate alınarak gelir öngörülerinde bulunulur. Bu gelir tahminleri yine indirgeme katsayılarıyla değerlemenin yapıldığı güne indirgenerek şirket değeri tespit edilir.

Varlık yaklaşımında ise; şirketlerin defter değerleri üzerinden değerleme yapılmaktadır. Kanuni defter ve belgelerden çıkarılan bilançodaki aktif ve pasif kıymetler gerçek değerleriyle değerlemeye konu edilir ve borç tutarları çıkarılarak şirketin varlık yaklaşımına göre değeri tespit edilir. Bu yaklaşıma göre yapılan değerlemeye “Net Aktif Değer Yöntemi’ne Göre Yapılan Değerleme” denilmektedir.

KV Danışmanlık olarak şirket değerlemesi konusunda ve marka değerinizi en uygun yansıtacak biçimde; konusunda uzman, güvenilir ve deneyimli ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Şirket değerlemenizi en doğru, en hızlı ve en güvenilir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Şirketiniz güncel piyasa değerini bizimle öğrenin…

Hemen Arayın