• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

  Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

 • 0554 264 92 93

 • BİLGİ AL

Kişisel Veri Danışmanlığı

Kişisel Veri Danışmanlığı

Kişisel Veri Danışmanlığı

Kişisel veri danışmanlığı hizmeti, 01.05.2016 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) sonrasında Kanunun gerektirdiklerinin tam uygulanması ve Kanunun uygulanmaması halinde kesilecek 1.000.000 TL’ye kadar olan idari para cezaları ile Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen 4 yıla kadar hapis cezasından kaçınmak için yapılması gerekenlere ilişkin sunulan hizmetlerdir.

KV Danışmanlık olarak, bu Kanun kapsamındaki mükelleflerin 6698 sayılı KVKK Kanunu kapsamındaki bütün yükümlülüklerini tespit etmekte ve bu kapsamda yapılması gerekenleri yerine getirmelerine yardımcı olmaktayız.

Bunun için oluşturulan özel ekibimizde, deneyimli hukukçuların yanı sıra, hukuk nosyonuna ve deneyim ve tecrübesine sahip, birikimli ve deneyimli uzman kadromuzla siz paydaşlarımızın kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na tam uyumunu sağlamaktayız.

KV Danışmanlık, Kişisel Veri Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 1. Sözleşmelerin Tadili ve Tekrar Dizayn Edilmesi
  Şirketlerin ve diğer kanuni yükümlülerin taraf olduğu işle ilgili sözleşmeler, kişisel verileri elde edilen kişilerle, verilerin aktarıldığı kişilerle veya verilere erişimi olan diğer üçüncü kişilerle, hizmet sunucularıyla yapılan sözleşmeler incelenerek gerekli tadillerinin yapılması ve gerekmesi halinde gizlilik sözleşmelerin de imzalanması işidir.
 2. Verilerin Analiz Edilmesi
  KVKK kapsamına giren mükelleflerde yapılacak olan uyum çalışmalarıyla, işlenen kişisel veriler ile veri işlemede ki amaçlar tasnif ve tespit edilmekte, gerçekleştirilen analizlerle sonuçlarına bakılarak hangi veri sahiplerinden rızasının alınması gerektiği tespit edilmekte, rızanın içeriği hazırlanmakta ve nasıl temin edileceği belirlenerek rıza alınmasının gerekli olduğu durumlarda veri sahiplerinden rıza alınmasına yönelik çalışmaları yapılmaktadır.
 3. Aydınlatma Metinlerinin Oluşturulması
  Kanunen veri sorumlusu kabul edilen veri sahiplerinde, kişisel veri toplama yöntemi ve bu verilerin işlenme amaçları, verilerin aktarılması halinde aktarıldığı üçüncü kişileri ve veri sahibinin 6698 sayılı KVKK Kanunu m. 11’de düzenlenen hakları içeren bir aydınlatma bildiriminin hazırlanmasıdır.
 4. Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
  Kişisel verilerin işleme amaçları, veri kategorileri, aktarılan alıcı grupları ve veri konusu kişi gruplarıyla ilişkilendirerek oluşturulan ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre dikkate alınarak, yabancı ülkelere aktarım olması durumunda öngörülen kişisel veriler ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin açıklanarak detaylandırıldığı KVKK Kanunu kapsamında bir kişisel veri envanteri hazırlama çalışmasıdır.
 5. VERBİS Sistemine Kayıt İşlemi
  KVKK kapsamındaki kişilerin VERBİS’e kaydını sağlama işlemidir. KVK kurumu ile iletişim sağlamak için veri sorumlusu kaydı yapılması ve irtibat kişisi atanması konusunda danışmanlık verilmektedir. Oluşturulan veri envanterinde belirlenen her bir veri türü için VERBİS sistemine gerekli tanımlama işlemleri yapılmaktadır.
 6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması
  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla birlikte kanunen kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine imha edilmesi gerekmektedir. Silme, imha süreçleri için Politika ve Prosedür dokümanı oluşturulması gerekmektedir.
 7. Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alınması
  Kişisel verilerin hukuka uygun olmayan şekilde işlenmesini ve tutulan verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi ve tutulan kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması şirket veya kanunen yükümlülük sahibi kişi sorumluluğundadır. Ekip olarak Kanunun gerektirdiği güvenlik seviyesi konusunda KVKK danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
 8. Kanuna Uyum Sürecinde Verilen Farkındalık Eğitimleri
  KVKK Kanunu kapsamındaki veri sorumlusu kabul edilen mükelleflerin yöneticilerine ve sistem sorumlularına, kanun kapsamındaki konularda ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi hususlar hakkında eğitim verilmekte, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Hemen Arayın