• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • 0554 264 92 93

  • BİLGİ AL

Bilgilerinizi Kullananlara Karşı KVKK Kanuna Göre Haklarınız Nelerdir?

Bilgilerinizi Kullananlara Karşı KVKK Kanuna Göre Haklarınız Nelerdir?

Bilgilerinizi Kullananlara Karşı KVKK Kanuna Göre Haklarınız Nelerdir?

Hastaneler, bankalar, milletvekilleri, belediyeler tarafından reklam amaçlı çok sayıda mesajla karşılaşmaktasınız. Bu konudan da rahatsız oldunuz. Kimlik bilgileriniz ve telefon numaranızın kullanılmasını istemiyorsunuz. Ne Yapacaksınız?

Yaptığınız bir işlem dolayısıyla telefon numaranızı veya kimlik bilgilerinizi verdiğiniz kişi ya da kuruluş istediği gibi bilgilerinizi kullanma ya da sizlere mesaj atma hakkını vermez.

Bu kişi ya da kuruluş sizden aldığı verilerinizi sizin açık rızanız bulunmadan sizlere mesaj atamaz ya da başkalarına verilerin kullanılması için veremez. Kişi ya da kuruluşların kişisel ya da özel bilgilerinizi hangi şartlarda alabileceği ve hangi şartlarda kullanabileceği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Kanununda açıkça belirlenmiştir.

Böyle bir durumda şahsınıza herhangi mesaj gelmesini istemiyorsunuz daha da önemlisi bilgilerinizin kullanılmasından, verilerinizin işlenmesinden rahatsız oluyorsunuz. Bilgilerinizin amacına uygun kullanılması, güvenliğinin sağlanarak korunması, belli bir süre sonunda da bilginin yok edilmesinden emin olmak istiyorsunuz.

Bu durumda haklarınız nelerdir?

Bu durumda ilk yapmanız gereken size cep telefonu mesajı atan kişi ya da kuruma başvuru yapmaktır. Siz her zaman için;

  • Bilgilerinizin kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Amacı dışında kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Başkalarına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
  • Bilgilerinizin silinmesini isteme,
  • Zarar söz konusu ise zararın tazminini isteme

gibi haklarınız mevcuttur.

Bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet etmeden evvel KVKK Kanunun uygulanması için sizlere mesaj atan kişi ya da kuruluşa başvuru yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi kullanan kişi ya da kuruluşa başvuru yapmadan Kurul’a başvuru yapılamaz.

Bilinmesi gereken önemli bir konu, hakları ihlal edilen kişiler doğrudan yargı yoluna gidebilmektedirler. Bu yolun kullanılması için ne bilgilerinizi kullanan kişi ya da kuruluşa başvurma zorunluluğu ne de Kurul’a şikâyet etme zorunluluğu vardır. Hakları ihlal edilen kişi istediği an yargı yoluna başvurabilmektedir.

Bilgilerinizi kullanan kişi ya da kuruluş olan veri sorumlusuna başvuru yaptınız. Veri sorumlusunun cevabının yetersiz olması ya da 30 gün içeresinde başvuruya herhangi bir cevap vermemesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na şikâyet edebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gerekli incelemeleri yerine getirecektir. Kurul bilgilerinizi kullanan veri sorumlusuna ulaşarak her türlü bilgi ve belgeleri inceleyecektir. Başvurunuza 60 gün içerisinde cevap vermek durumundadır. Bu süre içerisinde cevap verilmezse idari yargı yoluna gidilebilmektedir.

Kurul’un yaptığı inceleme neticesinde kanun hükümlerinin ihlal edildiği sonucuna varılırsa gerekli cezai işlemler yapılır ve ihlal edilen hakların giderilmesini veri sorumlusundan ister. Alınan kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi istenir.

Hemen Arayın