• 30 S Fellowship RdMaple Shade, NJ 08052, USA

    Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • BİLGİ AL

Jet İade Sistemi: 5 Günde KDV İadesi Al

Jet İade Sistemi: 5 Günde KDV İadesi Al
30.10.2022 Etiketler : , ,

Jet İade Sistemi: 5 Günde KDV İadesi Al

Maliye Bakanlığı’ndan  faaliyetleriniz ile  ilgili KDV alacağınız var, sizin üzerinizde kalan yüklendiğiniz KDV’yi geri almak için ilgili olduğunuz vergi dairesine başvurdunuz.  Yeminli Mali Müşaviriniz ile sözleşme yaptınız. Önce banka teminat mektubu ile iadenizi almak ve sonradan Yeminli Mali Müşavirinizin KDV iade raporunu vergi dairesine vermesini istiyorsunuz.

Normalde Yeminli Mali Müşavir raporu ile iade talebinde bulunduysanız, şunu bilmelisiniz ki YMM raporu vergi dairesine ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz. Fakat Bankaya gittiniz, bir teminat mektubu aldınız, getirip vergi dairesine verirseniz iadeniz vergi  incelemesine sevk edilmeden yapılır.

İzleyen bölümlerde açıklandığı şekilde rapor düzenleninceye kadar teminat göstermeniz halinde KDV iade talebiniz vergi incelemesine sevk edilmeksizin yerine getirilir. YMM’niz tarafından rapor düzenlenip vergi dairesine ibraz ettikten sonra da teminatınız çözülür. Eğer YMM’niz KDV iadeniz ile ilgili raporu teminatınız karşılığı iadenin sizlere yapıldığı tarihten sonra altı ay içinde ibraz etmemesi halinde, teminatınız vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

YMM’niz 6 ay içinde herhangi bir rapor ibraz etmedi fakat bir mazeretiniz var, vergi dairesine başvuruyorsunuz, vergi dairesince değerlendirme yapılıyor eğer haklı görülürseniz vergi dairesince altı ay ek süre daha veriliyor.

Yukarıda anlattıklarımız normal iade sürecidir. Siz KDV iadenizi mümkün olan en kısa sürede alarak alacağınız iadeyi işlerinizde kaynak olarak kullanmak istiyorsunuz.  Bazı şartları yerine getirdiğiniz zaman 5 gün içerisinde iadenizi alabilirsiniz. Evet şaka değil 5 gün. Tabi bazı şartların yerine gelmesi lazım. Şöyle ki;

  1. Özel esaslara tabi olmayacaksınız, yani hakkınızda sahte belge düzenleme raporu yazılmayacak ve bu konuda herhangi bir tespit olmayacak,
  2. İade için gerekli standart belgeler hazırlanacak,
  3. Nakden iadesini talep ettiğiniz tutarın %120’si banka teminat mektubu verilecek,
  4. İTUS sertifikası sahibi iseniz nakden iadesini talep ettiğiniz tutarın %60’ı oranında banka teminat mektubu verilecek,

bu şartlar yerine getirildiğinde iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir.

Eğer iadenize ilişkin YMM raporu iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde vergi dairesine verilmezse, iade talebiniz sürenin sonunda ivedilikle vergi incelemesine  sevk edilerek Vergi Denetim Kurulu’nca vergi müfettişleri  tarafından inceleme yapılır.

İadeniz 5 iş günü içerisinde iade yapıldıktan sonra iadeye ilişkin YMM raporunuzu vergi dairesine ibraz ettiniz. Gelir İdaresi Başkanlığınca KDVİRA sisteminde gerekli kontroller yapılır ayrıca YMM raporuna ile ilgili kontroller ile birlikte vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde bitirilir. Tüm bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmediyse YMM raporunun vergi dairesine ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubunuz sizlere iade edilir.

Ancak yapılan çapraz kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin giderilmesi için sizlere 30 günlük bir süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri gidermezseniz 30 günlük bir ek süre daha verilir. Tüm bu süreler içerisinde olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız olarak iade edilen miktar, gecikme faizi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile birlikte sizden geri istenecektir.

Böylelikle devletten KDV iade alacağınızı belirli bir teminat karşılığı 5 iş günü içerisinde iade alabilir ve sonradan YMM raporu ibraz ederek en çok 2 aylık süre içerisinde teminatınızı çözdürebilirsiniz.

Hemen Arayın