• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • 0554 264 92 93

  • BİLGİ AL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Cep Telefonuna Mesaj Gönderen Derneğe Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Cep Telefonuna Mesaj Gönderen Derneğe Ceza

Kişilerin cep telefonlarına, çeşitli kurum ve kuruluşlar, şirketler, milletvekilleri, belediyeler reklam mesajı gönderilmektedirler. Pervasızca kullanılan bu bilgiler toplumda rahatsızlık uyandırmaktadır. Kişilerin telefonlarına gelen reklam mesajları ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu 10.09.2020 tarihinde aldığı bir karar ile bir derneğe cezai yaptırım uygulanarak uyarılmasına karar vermiştir.

Bir şekilde kişilerin bilgilerini ellerinde bulunduran şirket, dernek, kurum vb kuruluşların dikkatli olmaları gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 01.05.2016 yılında yayımlanan kanunla, kişisel verilerin hangi şartlar altında tutulabileceğine, hangi süre ile ve ne amaçla işlenebileceğine, nasıl korunacağına dair düzenlemeler yapılmıştır.

Kurul kararında izah edildiği gibi kişilerin verilerini işleyen veri sorumlularının, kanunda belirtilen şartların taşınması halinde ancak verileri tutabilecekleri ve kişilerden açık rıza almadan reklam mesajları atamayacakları konusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (KVKK)  düzenlemeler yapmış ve verilerin işlenmesi, kullanılması durumunda kişi ya da kuruluşlara bazı yükümlülükler getirmiştir. KVKK Kanunun gerekliliklerinin tam olarak yerinde getirilmemesi durumunda çeşitli idari para cezaları ve adli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Karara dönecek olursak cep telefonuna mesaj gelen kişi bu durumdan rahatsız oluyor, rızası dışında mesaj geldiğinden dolayı dernekten bilgi talebinde bulunuyor. Derneğin talebe yanıt vermemesi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvuruyor. Kurul yapılan inceleme sonucunda derneğin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine vardığından dolayı, dernek hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (15.000 TL- 1.000.000 TL arası) uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu konuda cep telefonlarına reklam mesajı gönderenlerin Kişisel Verileri Koruma konusunda dikkatli olması gerektiği gibi cep telefonlarına mesaj gelen kişilerin bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet de bulunabilirler.

Hemen Arayın