• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • 0554 264 92 93

  • BİLGİ AL

KVKK Kanununa göre Uygulanacak İdari Para Cezaları ve TCK’daki Hapis Cezaları nedir?

KVKK Kanununa göre Uygulanacak İdari Para Cezaları ve TCK’daki Hapis Cezaları nedir?

KVKK Kanununa göre Uygulanacak İdari Para Cezaları ve Türk Ceza Kanunundaki Hapis Cezaları nedir?

01/05/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre;

I- KVKK Kanununda Öngörülen İdari Para Cezaları

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca;

20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

İşlem Kanun Maddesi Ceza Tutarı
Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler KVK madde 18/1-a 5.000 TL – 100.000
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler KVK madde 18/1-b 15.000 TL – 1.000.000 TL
Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeyenler KVK madde 18/1-c 25.000 TL – 1.000.000 TL
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edenler KVK madde 18/1-ç 20.000 TL – 1.000.000 TL

II- KVKK Kanununda Öngörülen Türk Ceza Kanunundaki Cezalar

İşlem Kanun Maddesi Ceza Tutarı
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek TCK madde 135/1 Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kişilerin Siyasi, Felsefi Veya Dini Görüşlerine, Irki Kökenlerine; Hukuka Aykırı Olarak Ahlaki Eğilimlerine, Cinsel Yaşamlarına, Sağlık Durumlarına Veya Sendikal Bağlantılarına İlişkin Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek TCK madde 135/2 Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yarı oranında artırılır.
Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Bir Başkasına Vermek, Yaymak Veya Ele Geçirmek TCK Madde 136/1 İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
Bu Suçlar; Kamu Görevlisi Tarafından Ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle, Belli Bir Meslek Ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle, İşlenirse TCK Madde 137/1-b Yukarıda verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
Kanunların Belirlediği Sürelerin Geçmiş Olmasına Karşın Verileri Sistem İçinde Yok Etmekle Yükümlü Olanların Görevlerini Yerine Getirmemesi TCK Madde 138/1 Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
Suçun Konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerine Göre Ortadan Kaldırılması veya Yok edilmesi gereken veri olması TCK Madde 138/2 Verilecek ceza bir kat artırılır.
Hemen Arayın