• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

  Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

 • 0554 264 92 93

 • BİLGİ AL

KVKK Kapsamında Eczanelerin Sorumlulukları

KVKK Kapsamında Eczanelerin Sorumlulukları
29.09.2022

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, bir kimseye ait tüm bilgileri ifade etmektedir. Bir kişinin; ismi, soy ismi, doğum tarihi gibi bilgilerinin yanında sosyal güvenlik numarası, sağlık bilgileri gibi kişiyi ifade eden tüm verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesinin mümkün olmadığı, kişiye ait siyasi fikir, ırk, inanç, mezhep ya da sağlığına ilişkin bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Kişisel sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veriler olmakla birlikte; kişinin ruh ve beden sağlığına ilişkin bilgileri ve kişinin sağlık hizmeti kapsamında aldığı bilgilerdir.

Örneğin; Kişiye ait ilaç bilgileri, reçete bilgileri, hastalıkları gibi veriler kişisel sağlık verileridir.

Eczaneler KVKK Kanunu Kapsamında Mıdır?

Kişisel ya da özel nitelikteki kişisel verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler 6698 Sayılı Kanun uygulandığından eczaneler de bu kapsamdadır.

Kanun Kapsamındaki Eczanelerin Yükümlülükler Nelerdir?

 1. Kişisel Verilerin Analizi
 2. Sözleşmelerin Dizayn Edilmesi
 3. Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması
 4. Eczanelerin VERBİS Sistemine Kayıt Edilmesi
 5. Aydınlatma Metinlerinin Oluşturulması
 6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması
 7. Güvenlik Önlemlerinin Alınması

Eczaneler, VERBİS’e Kayıt Olmakla Yükümlü Müdür?

Eczaneler ana faaliyet konusu sağlık, cinsel hayata ilişkin verileri işleme şeklinde özel nitelikli kişisel veriler olduğundan VERBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

VERBİS’e Son Kayıt Tarihi Nedir?

Özel nitelikte kişisel veri işleyen eczanelerin 31.03.2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KVKK Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Verilecek Cezalar Nelerdir?

Kabahatler Ceza Miktarları (TL)
VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yapılmaması 39.337 – 1.966.861
Veri güvenliğinin ihlal edilmesi 29.503 – 1.966.861
Kurul kararının yerine getirilmemesi 49.171 – 1.966.861
Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık 9.834 – 196.686

 

Hemen Arayın