• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

  Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

 • 0554 264 92 93

 • BİLGİ AL

KVKK’ya Uyulmaması Halinde Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

KVKK’ya Uyulmaması Halinde Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

KVKK’ya Uyulmaması Halinde Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

 1. Veri sorumlularının sicile (VERBİS) kayıt edilmesi ve bildirim yükümlülüğünün yapılmaması durumunda 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilmektedir.
 2. Aydınlatma yükümlülüğünün yapılmaması durumunda 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilmektedir.
 3. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,  idari para cezası verilmektedir.
 4. KVKK tarafından verilen kararları yerine getirilmemesi durumunda 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilmektedir.
 5. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kayıt yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vardır.(TCK 135/1)
 6. Kişilerin siyasal, felsefi ya da dini düşüncelerine, ırk olarak kökenlerine; cinsel yaşamına, yasaya aykırı bir şekilde ahlaki eğilimine, sağlık durumlarına veya sendikalara üyelik durumlarına ilişkin kişisel verileri yasaya aykırı olarak kaydedenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yarı oranında artırılarak uygulanmaktadır. (TCK 135/2)
 7. Kişisel verileri, yasaya aykırı bir şekilde başkasına vermek, yayılmasını sağlamak veya ele geçirmesi durumunda 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. (TCK 136/1)
 8. Bu bahsi geçen suçlar; bir kamu görevlisince ve görevinin verdiği yetkinin kötüye kullanılması şeklinde, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan dolayı işlenirse, yukarıda verilecek cezalar yarı oranında artırılma suretiyle uygulanmaktadır. (TCK 137/1-b)
 9. Yasaların verdiği sürelerin bitmiş olmasına rağmen verileri sistem içinde yok edilmesi gerekirken görevlerini yerine getirmemesi halinde, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. (TCK 138/1)
 10. Suçu teşkil eden konunun ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre yok edilmesi gereken veri olması durumunda uygulanacak ceza bir kat artırılmaktadır. (TCK 138/2)
Hemen Arayın