• Altunizade Mah. Atıfbey Sok. No:26D/17 Üsküdar - İstanbul

    Cinnah Cad. No: 43 Çankaya - Ankara

  • 0554 264 92 93

  • BİLGİ AL

VERBİS Sistemi Nedir?

VERBİS Sistemi Nedir?

VERBİS Nedir?

VERBİS; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bünyesinde bulunan ve halka açık olacak şekilde geliştirilmiş, kişilerin verilerini işleyen veri sorumlusu olanların işledikleri kişisel verileri, veri setleri şeklinde kayıtlarını icra ederek yükümlülüklerini yerine getirdikleri bir sistem olarak tarif edilebilir. Veri sorumlularının VERBİS sistemine kayıt yaptırması bir zorunluluktur.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişilere ait bilgilerinin, verilerinin yasaların öngördüğü amaçlara uygun şekilde işlenmesini sağlayan ve işlenme vasıtalarını belirleyen, işletme bünyesinde veri kayıt sistemlerinin kurarak yöneten gerçek ya da tüzel kişidir. Kişisel verileri işleyen, kullanan tüzel kişilikler bu konuda yaptığı işlemlerden dolayı bizzat kendi tüzel kişilikleri sorumlu olup veri sorumlusu olarak tarif edilmişlerdir. Bu konuda kamu ya da özel ayırımı yapılmamıştır.

Yasaya göre veri sorumlusu şahısların bilgilerinin işlenmesinin amacını ve yöntemlerini oluşturan kişiliktir. Diğer bir ifadeyle verilerin işlenmesi faaliyetlilerinin neden yapıldığı ve nasıl yapılacağı sorularına cevap verecek kişiliktir.

KVKK Kanununa Göre VERBİS Sitemine Kayıt Yapmak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

  1. Yıllık çalışan sayısı 50‘den çok veya mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)sistemine (VERBİS) kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
  2. Yurtdışında yerleşik olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sistemine (VERBİS) kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
  3. Özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020 tarihine kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sistemine (VERBİS) kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
  4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2020 tarihine kadar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sistemine (VERBİS) kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Hemen Arayın